Partnerszervezetek

2011. 11. 7.

A SusTrans projekt az Energiaklub vezetésével és a hazai szervezet három nemzetközi partnerével való együttműködésben valósul meg. Az alábbiakban a három partnerszervezet ismertetése olvasható.

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ

Az ENERGIAKLUB Magyarországon egyedülálló módon immár 20 éve dolgozik egy új szemléletmód elterjesztésén. Kutatásainkkal, képzéseinkkel és a széles körű kommunikációval a célunk, hogy mind az energiát termelők, mind a felhasználók, vagy éppen a politikai döntéshozók másként viszonyuljanak az energiához. Szűkös készleteink ésszerű felhasználása, a sokszínű helyi erőforrásokon alapuló gazdaság, vagy az energiapazarló fogyasztási szokások megváltoztatása, mind-mind része a megoldásoknak, melyet szervezetünk munkájával támogat. Több tucatnyi sikeres projektünket, vagy éppen kapcsolódó kiadványainkat és tanulmányainkat a tudományos igényesség, a közérthetőség és a gyakorlati kérdések szem előtt tartása jellemzi. A részlehajlástól mentes, a köz érdekét szem előtt tartó beállítottságunk mellett rugalmasan szintetizáljuk a legújabb nemzetközi eredményeket is, a legmeghatározóbb európai szervezetekkel és intézményekkel együttműködve. Tevékenységünk az energiahatékonyság, a megújuló erőforrások, az éghajlatvédelem, a hagyományos energiahordozók, az energiapolitika és újabban a közlekedés területeire összpontosul.

Zielone Mazowsze (ZM) – Varsó, Lengyelország
Zöld Mazóvia

A Zielone Mazowsze Egyesület 1994-ben alapult, és regionális szervezetként működik Varsóban. Főként az agglomerációt és a Mazóvia régiót érintő környezeti kérdésekben tevékenykedik, de nemzeti szintű kezdeményezéseket is indít. A ZM célja a hatósági döntéshozatal befolyásolása környezeti ügyekben, illetve a lakosság környezeti tudatosságának növelése. Így a szervezet két fő tevékenységi területe a fenntartható közlekedés és a közösségi részvétel a döntéshozatali folyamatokban.

Cím: Nowogrodzka 46 lok. 6, Warszawa, 00-695, PL
Tel: +48 (22) 621 7777
E-mail: w.szymalski@zm.org.pl
Honlap: www.zm.org.pl

Centrum pro Dopravu a Energetiku (CDE) – Prága, Cseh Köztársaság
Közlekedési és Energiaközpont

A Centrum pro Dopravu a Energetiku egy 2000-ben alapult nonprofit, nem kormányzati szervezet, amely a közlekedés és energiatermelés környezeti – elsősorban a Föld klímáját érintő – hatásaira összpontosít. A CDE célja egy olyan csoportok és egyének alkotta széles platform kialakítása és megerősítése, amelyek a fenntartható közlekedésre és energiára alapozott jövőért való munkálkodásban érdekeltek.

Cím: Na Rozcesti 6, Prague, 190 00, CZ
Tel: +274 816 571
Honlap: www.cde.ecn.cz

Žilinská univerzita v Žiline – Zsolna, Szlovákia
Zsolnai Egyetem

A Közúti és Városi Közlekedés Tanszék a Zsolnai Egyetem Közlekedésüzemeltetés, Közlekedés-gazdaságtan és Kommunikáció Karához tartozik. A tanszék a közúti közlekedés, szállítmányozás és logisztika oktatási területén folytat alap- és mesterfokú képzést, továbbá közlekedésmérnöki mesterképzést.

cím: Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK
Honlap: www.uniza.sk