Tata város közlekedésének energiahatékonysági elemzése

2014. 4. 25.

Az EU egyik elsődleges célja a 2007-ben 2020-ra előrebecsült energiafelhasználás 20%-os csökkentése. A felismerést követően, hogy az Európai Unió költséghatékony módon csökkenteni képes 20%-kal energiafelhasználását, a Bizottság javasolta cél kitűzését az energiahatékonysági cselekvési tervekben is (EEAP). 2007-ben az Európai Parlament és a Tanács megerősítették és alátámasztották a szándékot. 2010-ben az európai állam- és kormányfői (az Európai Tanács) megerősítette a 20%-os célt az "Európa 2020" stratégia stratégiai dokumentumban. A 20 %-os energia megtakarítási célkitűzés elérése megközelítőleg 394 millió tonna kőolajjal egyenértékű (Mtoe) energia megtakarítást igényel 2020-ig. A legújabb számítások úgy becsülik, hogy a 2008-ben kezdődő gazdasági recesszió az EU elsődleges energia fogyasztását mintegy 70 Mtoe csökkentette 2020-ig, míg az új technológia és gazdaságpolitikai célok további 115 Mtoe csökkenést eredményezhetnek. Ezeket is számba véve, figyelembe véve az eredeti célokat EU megtakarítási célja és a jelenlegi helyzet extrapolálása miatt mintegy 208 Mtoe rés keletkezik 2020-ig. Mindez elengedhetetlenné teszi a városi energiapolitika további szigorítását. Az egyik ilyen fejlesztésre váró hangsúlyos fejlesztési terület a városi közlekedési rendszer energiahatékonysága. A Nemzetközi Visegrádi Alap által támogatott „Fenntartható közlekedési együttműködés a visegrádi régióban” című projekt ennek lehetőségeinek vizsgálatára vállalkozott. A projekt keretben több elemzés is született, hogy kiderüljenek az energiahatékonyság fejlődését gátló gazdasági és társadalmi korlátok a V4 országokban, illetve, hogy jó gyakorlatokat mutassanak be. Ezen projekt keretében készült a visegrádi országok egy-egy városa közlekedésében rejlő energiahatékonysági lehetőségeket vizsgáló tanulmány: Magyarországon Tata várost vizsgáltuk meg.

A szerzők és a szerkesztő köszönik Tata Város Önkormányzatának a tanulmány elkészítéséhez nyújtott segítségét, illetve a város közlekedési kérdésekben érintett intézményei képviselőinek, szakértőinek véleményét, alkotó részvételét a témában tartott kerekasztalon.

 

elemzes_tata.pdf